privacy

Privacy policy

Gardensun respecteert de privacy van de bezoekers en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt.

Dit gebeurt zoals de verschillende wetgevingen WBR/AVG/GDPR van ons vragen.

Formulieren

Boven de verschillende formulieren staat het doel van een formulier. Deze gegevens worden alleen voor dat doeleinde gebruikt.

Wanneer u een formulier invult op onze website zullen de gegevens naar ons gemaild worden.

De gegevens worden vervolgens door ons in ons intern verwerkt.

Deze gegevens zullen zo lang worden bewaard als dat in onze ogen nodig is.

Ze zullen niet voor andere (marketing) doeleinden worden gebruikt.

Recht op inzake correctie of verwijdering van de gegevens

Indien u klant van ons bent of indien u gegevens bij ons heeft achtergelaten, kan een verzoek tot inzage ingediend worden.

Vervolgens kunt u op deze gegevens een correctie laten toepassen of deze gegevens door ons laten verwijderen.

Wanneer u een dergelijk verzoek wilt doen dan door ons schriftelijk op de hoogte stellen.

Stuur de aanvraag dan naar het volgende adres.

Gardensun
2de Daalsedijk 67

3551 EB Utrecht

Aanpassingen

Wij hebben het recht om deze privacy policy aan te passen. Dat gebeurt dan op deze pagina.

Datalek

In het geval dat er vanuit ons een datalek ontstaat zullen wij deze zo snel mogelijk melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.